Zajęcia dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym.

W Szkole Podstawowej numer 103 w Poznaniu organizowane są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym. Organizatorzy bezpłatnych zajęć proponują dzieciom zabawę pozwalającą najmłodszym poznać otaczający ich świat oraz nauczyć się jak mogą na niego wpływać. W ramach organizowanych zajęć dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych podczas których wykonywane będą prace różnymi technikami, ruchowych czy zabaw których ważną cechą będzie integracja, wspólne uczestnictwo z pozostałymi osobami stwarzające okazję m.in. do lepszego wzajemnego zapoznania się.

Zajęcia na które zapraszani są rodzice wraz dziećmi będą organizowane w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej numer 103 mieszczącej się przy ulicy Rycerskiej 43.

Informacje dotyczące zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 506-726-733 oraz odwiedzając stronę internetową www.zss103.poznan.pl.