Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew" w Gdańsku jest udostępnione również dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału Muzeum Archeologicznego znajdujący się przy ulicy Chmielnej 53 dostosowany jest do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób niewidzących czy też niesłyszących.

Wystawy w Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew" są w większości interaktywne, zwiedzający mają m.in. możliwość dotykania eksponatów czy też wzięcia udziału w mini – wykopaliskach archeologicznych. Centrum zostało również wyposażone w różne pomoce multimedialne, dzięki którym możemy na przykład poruszając się po zrekonstruowanej uliczce średniowiecznego Gdańska doświadczyć wrażenia przeniesienia się w czasie. Oddział muzeum jest wyposażony w bardzo specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom niepełnosprawnym spędzenie wolnego czasu w ciekawy sposób, na wyposażeniu obiektu znajdują się np. drukarka brajlowska - formatująca dokumenty na postać brajlowską, umożliwiającą osobom niewidomym ich przeczytanie, generator wypukłej grafiki dla niewidomych - dzięki któremu obrazy wyświetlone na monitorze komputera zostają przetworzone na formę dotykową czy też specjalne meble (siedziska, stoliki, regały) zakupione z myślą o wyposażeniu sali edukacyjnej przeznaczonej do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew" w Gdańsku posiada swoją stronę internetową - www.blekitnylew.pl, gdzie znajduje się także specjalna zakładka z informacjami dla osób niepełnosprawnych.